gaziantep escortgaziantep escortgaziantep escort

Çankaya

RSS

Çankaya'nın İsmi Nereden Geliyor?

Çankaya'nın İsmi Nereden Geliyor?
14 Ağustos 2014 Perşembe 12:49

İsminin nereden geldiği hakkında değişik rivayetler olmakla birlikte sizin için bir kaç tanesini araştırdık.

“… Üzeri tamamen yeşil yosunlarla kaplanmış büyüdükçe bir kaya ve kayanın koltuğundan pırıl pırıl akan bir su kaynağı. Suyun ayağında yıkılmış harap havuza benzer bir taş yığını. Yıllarca önce burada bir hayat varmış, bu besbelli…

Yaşlı beyaz sakallı bir koca, su başında otura yolculara anlatıyordu. Hafızamda kalan kırıntılar hâlâ dün gibi. Şöyle diyordu koca:

Asırlar önce bu akan su şu ilerdeki havuzda toplanırmış. Nice dertlere deva, onulmaz hastalara şifa, canlara can verirdi. Bu yüzden buraya “Çankaya” demişler. Harplerde istilalarda yıkılmış harap kalmış, suyun gözü kapanmış; bizim olunca buralara yerleşen ekalliyet suyun gözünü açmıştır. Ama ne derde deva, ne hastaya şifa, ne de cana can vermez olmuş. Lakin “ Çankaya” adı bugüne kadar sürmüş gelmiş…” (Şeref Erdoğdu: Ankara’nın Tarihi Semt İsimleri ve Öyküleri, T.C. Kültür bakanlığı yayınları, 2.Basım, Ankara, s.59)

“Çankaya ismi, Yazar Mehmet Kemal’in bir araştırmasına göre “Çankayası” isminden gelmektedir. Zamanla sonundaki “SI” hecesi düşerek bugünkü şeklini almıştır. Mehmet Kemal bu konuda şunları yazıyor: “Papazın Bağı denen bölgede bir kilise varmış. Tapınma saatlerinde bu çan durmadan çalarmış” (Çankaya İsmi Nereden Geliyor?”, Sabah Başkent, 25 Haziran 2000)

Hürriyet gazetesinden Ceyda Küçükali, elinizde tuttuğunuz kitabi hazırladığımı öğrenince benimle bir röportaj yaptı. Söyleşimizde kimi adlara hakkında edindiğim bilgileri kendisine ilettim. Küçükali’nin röportajı 2 Mayıs 2004 günkü Hürriyet gazetesinin Ankara sayfasında yer aldı. Ankara’daki semt, sokak, yapı adları hakkında bilgisi olanların bilgilerini bana aktarmaları çağrısında bulunup e-mail adresimi de vermiştim.birkaç Ankaralı’dan yanıt geldi. Çağrımı yanıtlayanlardan biri Türk Ocakları genel sekreteri Yücel Hacaloğlu idi. Çankaya adı hakkında verdiği bilgi şöyleydi:

“Çankaya isminin “Çengikayası” olduğu, burada çengi oynatıldığı Çengikayası’nın değişerek Çankaya olduğu rivayeti vardır. (Kaynak: Rıfkı Melul Meriç’ten naklen Prof.Dr.M.Kaya Bilgegil tarafından bana aktarılmıştı).”

Dr. Rıfat Özdemir’in “XIX.Yüzyılın ilk yarısında Ankara” adlı kitabında da Ankara’nın çevresindeki tarım yapılan yeşil kuşakta yer alan bağ ve bahçeler tanımlanırken “Çengi Kayası Bağları” anılmaktadır. (Bkz.: Dr. Rıfat Özdemir: XIX. Yüzyılın İlk Yarısı Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları 694, Ankara 1986, s 217)

Editör

Ali İfşa Karabacak

Bursa Web Tasarım