gaziantep escortgaziantep escortgaziantep escort

Evren

RSS

Evren Belediyesi Ekonomik durumu

Evren Belediyesi Ekonomik durumu
20 Ağustos 2013 Salı 17:50

Çıkınağı adıyla 1963 yılında Ş.Koçhisara bağlı kasaba olarak anılan ilçemiz 1990 yılında Ankara’ya bağlı ilçe statüsü kazanmış ve 02.08.1991 yılında ilk kaymakam atanmıştır.


İlçemizde bir merkez belediyesi ve merkeze bağlı 4 mahalle muhtarlığı ile 9 köy muhtarlığı bulunmaktadır. Yine merkeze bağlı sürekli ikamet eden 6 ve Çatalpınar köyüne bağlı bir mezra bulunmaktadır. 

Halk genelde geçimini tarım hayvancılık ve kısmen balıkçılıkla sağlamaktadır. Nüfusun %60 gelir düzeyi orta ve ortanın altındadır. 

Yurt dışında işçi olarak çalışan 4000 ‘e yakın insanımızın gelir düzeyi kısmen ortanın üzerindedir. Baraj gölü ılıman iklim sağlamaktadır. Merkezde ve köylerimizde gelir düzeyi oldukça düşen insanlarımıza tarımsal destek ve yoksul olanlara gelir temin etmek maksadı ile geçmişte sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile ilçe tarım müdürlüğünün ortaklaşa girişimleriyle sera dağıtımı (10-15 aileye) yapılmış ayrıca 20 aileye büyükbaş ve küçükbaş hayvan dağıtımı yapılmış olup, müsbet sonuç alınamamıştır. Kısmen amaca uygun gelişme sağlayan aileler bulunmaktadır. Hayvancılıktan elde edilen ürünler iç pazara yöneliktir.üretim ve pazarlamada organize olunmayışı (koop. birlik.vs..) nedeniyle yeterli gelir sağlanamamakta olup , tarımsal ve hayvansal ürün fiyatları oldukça düşüktür. 

Hububat son yıllarda kısmen tüccarlara verilmiş ilçemizde TMO ajans müdürlüğü yeterli alım yapamadığı için kapatılmıştır. 2004 yılında hububatın önemli bir kısmı oldukça sıkıntılı bir şekilde Ş.Koçhisar TMO Müdürlüğüne verilmiştir. 200 den fazla aile ilkel yöntemlerle balıkçılık yapmakta olup(250 motorlu tekne-sandal mevcuttur). Teknoloji kullanarak kafes balıkçılığı gibi su ürünlerinde başkaca yöntemler geliştirilerek desteklenmelidir. İlçemizde soğuk hava deposu mutlaka kurulmalıdır. 

Merkezde bir adet ziraat bankası şubesi Tarım Kredi koop. Taşıyıcılar koop.varlık ve faaliyetini sürdürmektedir. İki yıl önce kapatılan Askerlik Şubesi ve haziran 2004 yılında kapatılan Adliye dışında ilçede bulunması gereken diğer kamu kurumları ilçemizde mevcuttur. 

Bir kalkınma ve güzelleştirme derneğiyle kurs talebe derneği hayvancılık derneği bulunmaktadır. İlçemizde 1978 yılında kurulan Sağlık Ocağı günde ortalama 100 ile 150 hastaya hizmet vermektedir. Doktor sıkıntısı halen devam etmektedir. 50 yataklık Hastane inşaatının %60 kısmı tamamlanmış olup, projesine yeterli ödenek tahsisi yapılamamıştır. Bayındırlık kayıtlarına göre %65 lik kısmı bitmiş ancak şu anda fiziki kısmının %90lık kısmı tamamlanmış olan Evren Hükümet Konağı inşaatına ödenek tahsisi yapıldığında 2006 yılının ilk yarısında hizmete açılması imkanı bulunmaktadır. Hükümet Konağının hizmete açılması halinde dağınık durumda olan resmi kurumların tümünü bir araya toplayacaktır. 

Evren Müftülüğüne bağlı Merkezde 3 Köylerimizde 9 Cami bulunmaktadır. Bu yıl içerisinde iki camide de Evren Belediyesince avlu ve bahçe düzenleme çalışmaları yapılmıştır. 

İlçemizde imar planında 5 dekarlık bir alan spor alanı olarak düzenlenmiş ancak herhangi bir spor faaliyetine yönelik spor salonu yapılamamıştır. Gençlerimizin ve yaşlılarımızın spora olan talepleri üst noktadadır. Bu durum oldukça sıkıntı vermektedir.

Editör

Ali İfşa Karabacak

Bursa Web Tasarım