gaziantep escortgaziantep escortgaziantep escort

Gündem

RSS

Aile Danışmanlığı Eğitime büyük ilgi

Aile Danışmanlığı Eğitime büyük ilgi
03 Mart 2016 Perşembe 14:25

Türkiye’de evlilik olgusu değerini ve önemini halen korumakla birlikte evliliğin sürdürülebilmesine ilişkin değer yargıları, anlayış ve algılamalarda farklılaşma yaşanmaktadır.

Günümüzde evlilik sorunlarının çözümünde, aile büyüklerinden yardım alma biçimindeki geleneksel mekanizmalar işlemekle beraber bu ilişkilerin çözülmeye başladığı, çiftlerin arabuluculardan, Sosyal Hizmet Merkezleri’nden ya da aile sorunlarıyla ilgilenen uzmanlardan destek alma konusundaki kişisel gayretlerin ya da çabaların yetersiz kaldığı görülmektedir.
   
Boşanmaların bireylere getireceği sorumluluklar ve toplumsal yapıda meydana getireceği hasarların telafisinin güçlüğü fayda/maliyet analizi göz önüne alındığında, evliliğe yapılacak yatırımların, sağlıklı aile ve sağlıklı toplum oluşturmadaki rolü, önemi ve gereği ortadadır.
   
Bu çerçevede;
   
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği araştırmaların verileri ve TÜİK’in 2012 verilerine göre; ülkemizde boşanmaların % 39,6’si evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşmektedir. Bu kritik dönemlerde oluşabilecek sorunlara karşı ailelere danışmanlık ve destek hizmetleri aktarılmasının önemini ortaya koymaktadır.
   
Türkiye’de Aile Yapısı Araştırmasında eşler arasında sorun yaşandığında eşlerin tutumlarının ne olduğunu öğrenmek amacıyla evli bireylere, “Eşinizle önemli bir sorun yaşadığınızda öncelikli olarak kimden veya nereden destek almayı düşünürsüz?” sorusu yöneltilmiştir. Buna göre, Türkiye genelinde ailelerin yüzde 62’sinin böyle bir durumda kimseden yardım almadığı görülmektedir. Bu yardımı aile büyüklerinden alanların oranı ise yüzde 22’dir. Uzman kurum ya da kişilerle görüştüklerini belirtenlerin oranı ise sadece yüzde 2,7’dir. (Boşanma Nedenleri araştırmasında bu oran yüzde 2’dir).
   
Aile mahkemeleri uygulamaları konulu araştırmada (Türkiye’de Aile Mahkemesi Uygulaması ve Uygulamanın Değerlendirilmesi) yukarıda da zikredildiği gibi boşanma davası açmak için gelen eşlerin psikolojik yardım almalarının eşler arasındaki sorunların dava açılmadan çözümünde etkili olabileceği sonucu ortaya konmuştur.
   
Bu yapılanmalar içerisinde boşanma gibi kriz dönemlerinde öncesinde ve sonrasında ortaya çıkacak muhtemel sorunlar için danışmanlık, rehberlik, eğitim vb. gibi aile destek hizmetlerine ilişkin çalışmaların yaygınlaştırılması önem arz etmektedir.

Bu vesile ile Aile Danışmanlığı eğitimleri düzenlenmektedir.  Eğitimi tamamlayanlar aşağıdaki konulara hakim olmaktadır.
Aile içi iletişim becerilerini kazandırmak,
Çatışma çözme ve aile içi destek,
Psikiyatrik rahatsızlığı olduğu düşünülen bireylerin sağlık tedavilerinin yaptırılması için sağlık kuruluşlarına yönlendirmek,
Aile içi iletişim sorunları nedeniyle boşanma noktasına gelen ailelerin sistemlerinin yeniden yapılandırılması sürecinde aynı zamanda çocuklarıyla ilgili yaşadıkları sorunların çözümü yönünde danışmanlık yapmak,
Mahkemeler yoluyla gönderilen ailelere yönelik öfke kontrolü ve danışmanlık hizmeti yapmak,
Boşanma sonrası tek ebeveynlerin yaşadığı sorunlar ve çocuklarla ilişkilerinin düzenlenmesi konusunda danışmanlık yapmak.

Kimler MEB onaylı sertifika alabilir?

1-Çocuk Gelişim Uzmanları
2-Sosyologlar
3-Psikologlar
4-Psikolojik Danışmanlar
5-Sosyal Hizmet Uzmanları
6-Hemşireler (Lisans ve Yüksek Lisans Mezunları)
7-Uzman, Asistan ve Pratisyen Hekimler
8-Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenleri
9-Belirtilen bölümlerin son sınıf öğrencileri

Uluslar arası Bulut Sertifika Akreditasyon sistemi: CERTİFİCATİONAL
MİLLİ Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alamayanlar uluslar global geçerliliğe sahip bulut akreditasyon sistemine kayıtlı Certificational onaylı sertifika alabilmektedir.

Editör

Mitat Tanrıkulu

Bursa Web Tasarım