gaziantep escortgaziantep escortgaziantep escort

Gündem

RSS

Ankara Valiliğin'den Güvenli eğitim genelgesi!

Ankara Valiliğin'den Güvenli eğitim genelgesi!
06 Ekim 2013 Pazar 15:43

Ankara Valisi Alaaddin YÜKSEL'den Okullarda daha güvenli eğitim için ilgili birimlere genelge gönderdi.

Ankara Valisi Alaaddin  YÜKSEL'den Okullarda daha güvenli eğitim için ilgili birimlere genelge gönderdi. Ankara Valiliği yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin huzurlu ve sağlıklı bir ortamda eğitimlerini tamamlaması için  İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne,  Milli Eğitim Müdürlüğüne,
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne gönderildi.

 

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
 İl Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                          
                                                                                                           
 
                                                                                                                                                          ÖNEMLİ
 
                     Sayı   : 13688855-010.06.01/ 23367                                                                                  27/09/2013
                  
Konu : Okullarda Güvenli Eğitim Ortamlarının Sağlanması
 

                                               
                                               
                                               
                                                                                GENELGE 2013 / 17   
                                               
                                               

                     
 
        
         Çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak ve bu hizmetlere ilişkin koruyucu, önleyici ve destekleyici güvenlik tedbirlerini almak temel görevlerimizdendir.

               Bu anlayıştan hareketle çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda yetiştirilmesine esas olmak üzere şiddet olaylarına karşı korunması ile muhtemel şiddet olaylarının önlenmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen önlemler derhal uygulamaya konulacaktır. Buna göre;

               .1.Ankara İlinde Vali Yardımcısı Kemal KARADAĞ Başkanlığında ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile oluşturulacak “İl Yürütme Kurulu” çalışmalarına derhal başlayacak ve izleme-değerlendirme yapmak üzere ayda en az bir kez toplanacaktır. 

                .İlçelerde de  “İlçe Yürütme Kurulu” oluşturulacak ve Kaymakamların Başkanlığında çalışmalara derhal başlayacaktır.

                2.Okul güvenliği ile ilgili literatür taraması yapılarak, okullarda meydana gelen şiddet içerikli olaylara ilişkin risk dağılım haritaları hazırlanacaktır.

               .3.Tüm veriler değerlendirilerek il merkezi ve ilçelere özgü ve şartlarına uygun “İl/İlçe Okul Güvenliği Stratejisi” oluşturulması sağlanacaktır.

              ..4.Okul güvenliğine ilişkin sağlıklı bilgi akışını sağlayacak nitelikli ve yeterli sayıda, polis birimlerinde “ irtibat görevlileri ” belirlenecektir.

               5.Okullarda meydana gelen ve kriz olarak nitelendirilebilecek (Cinayet, yaralama, rehin alma, cinsel taciz/tecavüz, intihar vb.) olaylara ilk olarak müdahale edecek “Kriz Müdahale Ekibi“ oluşturulacaktır.

              ..6.Okul giriş-çıkış saatlerinde okul çevresinde ve güzergâhlarında tedbirler mutlaka arttırılacaktır.

              ..7.İşbu emirde belirtilen görev ve sorumluluklar, İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlıkları koordinasyonunda, sekretarya hizmetleri İl/İlçe Müdürlükleri sorumluluğunda yürütülecek olup, hizmet takibi Asayişten sorumlu Müdür Yardımcıları tarafından Çocuk Şube Müdürlüğünce sağlanacaktır.

             .8.İl ve İlçe Yürütme Kurulları aylık izleme-değerlendirme sonuç raporları aksatılmadan gönderilecektir.

                Emrin aynen yerine getirilmesini ve uygulamanın herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden eğitim ve öğretim yılı boyunca sürdürülmesini önemle rica ederim.
 
   

                                                                                                           Alâaddin YÜKSEL
 Ankara Valisi 

 

 

Editör

Ali İfşa Karabacak

Bursa Web Tasarım