gaziantep escortgaziantep escortgaziantep escort

Gündem

RSS

Gölbaşı'da yeni CBS

Gölbaşı'da yeni CBS
03 Mart 2015 Salı 10:12

Gölbaşı Belediyesi, Coğrafi Bilgi Sistemlerine yönelik veri üretim ve paylaşım çalışmalarına başladı

Gölbaşı Belediyesi, Coğrafi Bilgi Sistemlerine yönelik veri üretim ve paylaşım çalışmalarına başlamış bulunmakta. Bu kapsamda Kent Bilgi Sistemlerine yönelik her türlü bilgi ve belge dijital ortama aktarılmakta. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesindeki birimlerin çalışmalarından; imar planları, parselasyon planları, mimari projeler, yapı ruhsatları, yapı kullanım izin belgeleri kent bilgi sistemi üzerinden güncellenmekte ve onaylı nüshaları sisteme aktarılmakta. İmar Planlarına yönelik arşiv çalışmaları tamamlanmış olup bu durum Türkiye’deki diğer belediyelerin büyük çoğunluğunun henüz gelmediği bir seviyededir. Gölbaşı Belediyesi tüm bu çalışmalar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kent Bilgi Sistemi Standartlarının Test Edilmesi ve Bulut Teknolojisi Prototipinin Oluşturulması” çalışmaları kapsamına dahil oldu. Bu kapsamda Gölbaşı Belediyesi Kent Bilgi Sistemi, Bakanlık tarafından tüm yerel yönetimlerce kullanılması gereken Standart Bilgi Sistem yapısına ilk ulaşan belediyelerden biri olacak.

Aynı zamanda 29.01.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile Gölbaşı Belediye Başkanlığı arasında bir protokol imzalandı.  Söz konusu protokol ile her türlü coğrafi verinin paylaşılmasını ve tarafların ihtiyaç duyacağı her türlü verinin temin edilmesine yönelik veri erişimi, paylaşımı ve kullanımı ile ortak proje yapımına dair usul ve esaslar belirlendi.

Önümüzdeki dönemlerde Bakanlık ile yapılan çalışmanın kapsamı arttırılarak Plan, parselasyon ve numarataj verisi üzerinden işlem yapan diğer kurumlar ile tüm bu verilerin web servisleri ile paylaşımı sağlanacak. Gerekli protokol hazırlıklarına başlanılmış olup önümüzdeki süreçlerde Gölbaşı Belediyesi arşivlerinde bulunan tüm verilerin ihtiyaçlar ve paylaşılabilirliği doğrultusunda özel sektör, kamu kurumları ve vatandaş ile paylaşımı sağlanacaktır.

Editör

Ali İfşa Karabacak

Bursa Web Tasarım