gaziantep escortgaziantep escortgaziantep escort

Kültür-Sanat

RSS

Mesut Karaağaç ANGEF Başkanlığına seçildi

Mesut Karaağaç ANGEF Başkanlığına seçildi
16 Aralık 2013 Pazartesi 14:42

2007 yılında bir grup idealist genç tarafından kurulan kısa adı ANGEF olan Anadolu Gençlik Federasyonu yeni Genel Başkanlığı’na İş Adamı Mesut Karaağaç seçildi.

2007 yılında bir grup idealist genç tarafındankurulan kısa adı ANGEF olan Anadolu Gençlik Federasyonu yeni GenelBaşkanlığı’na İş Adamı Mesut Karaağaç seçildi.


Merkezi Ankara’da bulunan Anadolu GençlikFederasyonu yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısının ardından yeniyönetimini belirledi. Genel Kurul toplantısında konuşan Mesut Karaağaç; “Anadolu’nun genç liderlerinin içindeki potansiyeli tüm dünyaya göstereceğizdedi.” 


Onlineve Yüz yüze Eğitimler verilecek

Federasyonun stratejilerini belirlediklerinibelirten Karaağaç” Anadolu’nun Genç liderlerinin online ve yüz yüze eğitim vementörlükler yoluyla potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamak içinçalışacağız” dedi.


81ilde Seminerler ve Konferanslar düzenlenecek

Anadolu’nun Genç Liderlerine psiko-sosyal desteklervermek amacı ile, üreme sağlığı, cinsel sağlık, ayrımcılığın engellenmesi,uyuşturucu ile mücadele, sigara ile mücadele, gibi alanlarda bilinçlenmelerinisağlamak görevlerimizden biri diyen Mesut Karaağaç diğer stratejileri şöylesıraladı:


AraştırmaMerkezi Kurulacak

Anadolu Gençliğinin Sorunları Hakkında Araştırmalaryaparak ve araştırma sonuçları doğrultusunda toplumda farkındalık oluşturmak, Heray düzenli olarak gençler hakkında araştırmalar yapılarak kamuoyubilgilendirilecek. Ayrıca; Anadolu’da yaşayan gençlerin parlamento dışındataleplerini dile getirerek güç grubu oluşturmanın yanı sıra parlamentoiçerisinde de temsilini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacak.


HerFikre açığız

Türkiye’de her kesimin teveccüh göstereceği birgençlik yapılanmasının olmadığına dikkat çeken Karaağaç şunları söyledi: “Sağ-Sol ayrımı yapmadan herkese eşit mesafede olacağız, ülkemizin birlik vebütünlüğüne zelal getirmeyecek her fikre açığız, Federasyonumuz siyaset üstübir kurum olarak hizmet verecek, yönetimimizde farklı görüşte olanarkadaşlarımız var biz farklılığı bir ayrışma olarak değil demokrasinin gereğiolarak görüyoruz dedi.


AngefHareketinin çıkış felsefesi

ANGEF Hareketi çıkış felsefesinde eğitim, sağlık,dış politika, güvenlik, hukuk, ekonomi ve alanlarında uzmanlık gruplarıoluşturarak bu alanlardaki görmek istediğimiz Güçlü Türkiye'yi tanımlamayagayret etmektedir diyen Karaağaç; “ANGEF Hareketi, Türkiye’nin her açıdan ileri,çağdaş ülkeler arasında güçlü, halkı mutlu ve gelecekten umutlu, bir şekildeyer almasını istiyor. Her alanda “insana yatırım” ve “güven” temeltercihimizdir dedi.


GüçlüTürkiye anlayışı

Güçlü Türkiye Anlayışlarını açıklayan Karaağaç sonolarak şunları söyledi: “Geleceğin Türkiye’sinin başarılı liderleri; yerelkalkınma hamlesinin öncüsü, örgütçüsü, koordinatörü ve ruhu olan gençlerarasından yetişecektir.  Güçlü Türkiye;  tüm bunların yanında, çevreci bir kalkınmamodeli uygulayan, tüm vatandaşlarına “kaliteli yaşam” sunmaya gayret eden, heryaşta eğitim – her yerde eğitim ve herkese eğitim prensibini benimseyen AnadoluGençlik Federasyonu’nun yön verdiği Türkiye demektir.”

 

Editör

Ali İfşa Karabacak

Bursa Web Tasarım